Musik som läker själen och kroppen

Din favoritmusik är bra för hälsan

Att musik är bra för själen kan nog alla musikälskare hålla med om och vi har alla ett soundtrack till våra liv. Vi har låtar som påminner oss om glada minnen, får oss på bättre humör eller är tröstande. Men vetenskaplig forskning visar nu att musik även är bra för vår fysiska hälsa. Att lyssna på vår favoritmusik får våra blodkärl att läka och hindrar uppkomsten av blodproppar. Detta visar en undersökning av ett slovenskt forskningsteam som nyligen presenterats vid en hjärtkongress i Amsterdam. Man tycker sig nu ha hittat ett bra komplement till traditionell rehabilitering.

Inte heavy metal

När man lyssnar på sin favoritmusik läker blodkärlen inifrån visar en ny undersökning. Så länge det inte handlar om heavy metal. Hur just denna insikt har nåtts framgår inte riktigt av det som hittills presenterats men musiken ska helst inte heller ha ord som distraherar, utan helst vara instrumentell. Forskare har jämfört blodkärlsfunktion och kondition hos patienter som har fått lyssna på sin favoritmusik en halvtimme varje dag med patienter som bara fått traditionell rehabilitering, bestående av fysisk träning. Tanken var att de som lyssnade på sin favoritmusik skulle få liknade positiva resultat på endorfinnivåer som fysisk träning brukar ge.

Mer holistiska tankegångar

Resultatet blev precis det man trodde. Musik har en positiv inverkan på läkeprocessen. Trots att det var en förhållandevis liten undersökning, kan den öppna dörrar till hur vi ser på musik och kroppens läkande, och bana väg för fortsatt vetenskaplig forskning på området. Givetvis är steget långt till att musik införs som ett obligatoriskt inslag i hjärtrehabiliteringen,som i nuläget mest baseras på fysisk träning. Ett holistiskt tänkande börjar dock smyga sig in i de mer traditionella tankarna. Om sen heavy metal leder till ökad risk för hjärtinfarkt är väl ett fall för framtida forskning att utreda. Men nu har du ännu ett skäl att lyssna på musik.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

MagTone